ศูนย์วัฒนธรรมสถานทูตอิหร่าน

About us

Islamic Culture and Communication Organization (Persian: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) is one of the Iranian organizations which is affiliated to the Ministry of Culture and Islamic Guidance; and was established in 1995. Islamic Culture and Communication Organization's main responsibility is in the field of cultural activities (abroad the country).Mehdi Imanipour is the head of the organization.Amongst the goals of "Islamic Culture and Communication Organization" are briefly as follows:

ศูนย์วัฒนธรรมอิหร่าน / กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
0-2392-2620-2 Cultural_iran@yahoo.com ---

องค์กรวัฒนธรรมและการสื่อสารอิสลามเป็นหนึ่งในองค์กรของอิหร่านที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและแนวทางอิสลาม และก่อตั้งขึ้นในปี 2538[ดูเพิ่มเติม]

:

:

:

: