ศูนย์วัฒนธรรมสถานทูตอิหร่าน
  • Jun 6 2022 - 14:42
  • 137
  • : Less than one minute
อิหร่านผลิต "ระบบอุตุนิยมวิทยาการเกษตร" ผ่านอินเทอร์เน็ต

อิหร่านผลิต "ระบบอุตุนิยมวิทยาการเกษตร" ผ่านอินเทอร์เน็ต

อิหร่านผลิต "ระบบอุตุนิยมวิทยาการเกษตร" ผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้บริหารของบริษัท ดานิชบุนยอน กล่าวว่า: เราได้ผลิต "ระบบอุตุนิยมวิทยาการเกษตร" ซึ่งระบบนี้ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตและดำเนินแผนงานปัญญาประดิษฐ์ของเรา                                                            

ฮามีด เบแฮงกอร์ ผู้บริหารของบริษัทดานิชบุนยอน ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวสำนักข่าวตัสนีม เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีชิ้นนี้ ว่า  “ผลงานของเราในด้านการผลิตอุปกรณ์การเกษตรอัจฉริยะโดยใช้อินเทอร์เน็ตและปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งขณะนี้เราได้ผลิตสี่ผลิตภัณฑ์หลักด้วยกัน

เบแฮงเกอร์ยังกล่าวอีกว่า"ระบบอุตุนิยมวิทยาเกษตร" เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดที่ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการเกษตรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในลักษณะที่ข้อมูลเกี่ยวกับฟาร์มในช่วง 10 ปีที่ก่อน  เกิดจากการเรียนรู้ แต่เราได้รวมเซ็นเซอร์เข้าด้วยกันและใช้เซ็นเซอร์วัดภาพถ่ายดาวเทียมและ API (การเชื่อมต่อจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง เพื่อให้ซอฟต์แวร์ภายนอกเข้าถึงและอัพเดทข้อมูลนั้น ๆ ได้)  ที่อยู่ในฟาร์ม โดยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร            .

ฮามีด เบแฮงกอร์ ยังกล่าวอีกว่า : คำแนะนำเหล่านี้แบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งบางส่วนเป็นคำแนะนำที่เกี่ยวกับโภชนาการ ปุ๋ย ปัจจัยการผลิต หรือสารพิษ บางส่วน เป็นคำแนะนำที่เกี่ยวกับน้ำ การเพาะปลูก หรือการเก็บเกี่ยว                                                                                                                                              

ผู้บริหารของบริษัทดานิชบุนยอน กล่าวว่า : คำแนะนำทั่วไป รวมไปถึงการแช่แข็ง ความเย็นจัด และความร้อนสูงเกินไปของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในคำแนะนำที่สำคัญ และ ระบบนี้สามารถเตือนภัยแก่เกษตรกรให้ตระหนักถึงอันตราย ซึ่งสามารถดำเนินมาตรการที่จำเป็นก่อนเกิดวิกฤตได้.

เบแฮงกอร์ ยังกล่าวอีกว่า "ผลิตภัณฑ์นี้ส่วนใหญ่ใช้ในฟาร์มและสวน แต่ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ และอุตสาหกรรมที่ทำเกษตรผสมผสานมักใช้ผลิตภัณฑ์นี้ด้วยเช่นกัน.

แบเฮงเกอร์ยังกล่าวไว้ในตอนท้ายว่า: ระบบนี้ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต และเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับปัญญาประดิษฐ์ด้านการออกแบบ การผลิต และการประกอบระบบนั้นเสร็จสิ้นแล้วภายในประเทศ โดยเริ่มจากศูนย์ถึงร้อย

بانکوک تایلند

بانکوک تایلند

เขียนความคิดเห็น.

องค์กรวัฒนธรรมและการสื่อสารอิสลามเป็นหนึ่งในองค์กรของอิหร่านที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและแนวทางอิสลาม และก่อตั้งขึ้นในปี 2538[ดูเพิ่มเติม]

:

:

:

: