ศูนย์วัฒนธรรมสถานทูตอิหร่าน
อัรบาอีนในวัฒนธรรมอาชูรอและอิสลาม

อัรบาอีนในวัฒนธรรมอาชูรอและอิสลาม

อัรบาอีนในวัฒนธรรมอาชูรอและอิสลาม

อัรบาอีนในวัฒนธรรมอาชูรอและอิสลาม

ในวัฒนธรรมของอาชูรอ อัรบาอีนคืนที่ 40 ของการพลีชีพของ ท่านอิมามฮุเซน (อ)  ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ของเดือน ซอฟัร หนึ่งในประเพณีอันเป็นที่รักและปฏิบัติกันมาตลอด  ของประชาชนคือจัดงานเพื่อย้อนรำลึกถึงผู้ตายที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายของตัวเอง โดยมีการทำบุญ บริจาคทานหรือทำความดีอื่น ๆ เพื่อเป็นกุศลส่งไปให้ผู้ตายในวันที่ 40 ของผู้ตาย  ในวันที่ 20 ของเดือนซอฟัร ชาวชีอะมีพิธีไว้อาลัยครั้งใหญ่ในประเทศต่างๆเพื่อรำลึกถึงวันอาชูรอวันที่สิบเดือนมุฮัรรอมวันที่อิมามฮุเซน (อ) ถูกสังหาร ผู้ที่มีความรักต่ออิมามฮุเซน (อ) ต่างร่วมกันกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของเหตุการณ์อาชูรอในพิธีอัรบาอีน และพร้อมหลั่งน้ำตาที่เป็นดั่งสายฝนของพวกเขาให้กับการถูกกดขี่ของ อิมามฮุเซนและสหายของท่าน แนวทางนี้เป็นแนวทางแห่งรักมันจะดำเนินต่อไป ไม่มีวันสิ้นสุด

อัรบาอีนครั้งแรก

พิธีอัรบาอีนครั้งแรกของที่เกิดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการพลีชีพของอิมามฮุเซน (อ.) เกิดเมื่อครั้งที่ ญาบิร บิน อับดุลเลาะห์ อันซารี และอะตียะฮ์ อูว์ฟี ได้ไปเยี่ยมหลุมศพของท่านอิมามฮุเซน (อ) หลังท่านอิมามฮุเซน (อ) จากไปแล้วเป็นเวลา 40 วัน ตามรายงานบางฉบับบันทึกว่า ในวันเดียวกันนั้นเองกองคาราวานเชลยของวงศ์วานท่านศาสดาระหว่างทางกลับจากซีเรียเพื่อไปมะดีนะฮ์ได้เดินทางผ่านกัรบาลาจนได้พบกับญาบิร บิน อับดุลเลาะห์ อันซารี และร่วมกันรำลึกถึงท่านอิมามฮุเซน (อ)

อัรบาอีนในมุมมองรหัสยะ

            อัรบาอีนเป็นหนึ่งในความลับของการดำรงอยู่ จำนวนสี่สิบและความลับที่ซ่อนอยู่ในนั้นไม่ชัดเจนสำหรับเรา แต่ตามคุณลักษณะนิสัยของมนุษย์ การทำสิ่งใดที่เป็นความดีงามซ้ำถึง "สี่สิบครั้ง" จะนำไปสู่ผลึกนิสัยที่ฝังลงในจิตวิญญาณและกลายเป็นพฤติกรรมที่ฝังลึกและจนสิ่งนี้สามารถเป็นสิ่งที่จะได้รับพรพิเศษจากพระเจ้าได้ ในวัฒนธรรมอิสลาม เลขสี่สิบมีสิ่งพิเศษซ่อนอยู่  การนั่งพร่ำขอพรเพื่อให้พระเจ้าตอบรับพรเป็นเวลาสี่สิบวัน ท่องจำหะดีษสี่สิบฮะดิษ การปฏิบัติศาสนกิจด้วยความจริงใจเป็นเวลาสี่สิบวัน สติปัญญาอันสมบูรณ์เมื่ออายุสี่สิบปี  และการขอพรจากพระเจ้าให้ผู้ศรัทธาสี่สิบคนเหล่านี้ตัวอย่างที่บ่งบอกถึงความพิเศษของเลขสี่สิบในคำสอนของศาสนาอิสลาม

มีบันทึกกล่าวว่าเพื่อทำให้ศาสดามูซา (อ)  สามารถฟังพระวจนะโดยตรงของพระเจ้า มีคำสั่งให้ท่านบนีไปสู่ความสันโดษเป็นเวลาสี่สิบวันและหลังจากนั้นพระเจ้าตรัสว่า: "... และเราสัญญากับโมเสสไว้สี่สิบคืน"

ท่านศาสนทูตกล่าวไว้ว่า:

" من اخلص لله اربعین یوماً فجر الله ینابیع الحكمة من قلبه على لسانه"

คนที่ปฏิบัติความดีเป็นเวลาสี่สิบวันด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ พระองค์จะทรงทำให้วิทยปัญญาในหัวใจของเขาออกมาทางคำพูด

เจ้าของ ตำรา “มิรซอดุลอิบาด” นักรหัสยะผู้โด่งดัง กล่าวไว้ว่า: "จำนวน สี่สิบ มีคุณสมบัติในการเติมเต็มสิ่งต่าง ๆ ที่ตัวเลขอื่นไม่มี" สิ่งนี้มีระบุไว้ในหะดิษซอฮีฮ์ที่กล่าวว่า :

ان خلق احدکم بجمع فی بطن امه اربعین یوما ثم یکون علقه مثل ذلک

แท้จริงการสร้างทางกายภาพของพวกท่านทั้งหลายในครรภ์มารดาเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในเวลาสี่สิบวัน หลังจากนั้นสติปัญญาก็ใช้เวลาเท่ากัน 

อัรบาอีนในวัฒนธรรมอาชูรอและอิสลาม

องค์กรวัฒนธรรมและการสื่อสารอิสลามเป็นหนึ่งในองค์กรของอิหร่านที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและแนวทางอิสลาม และก่อตั้งขึ้นในปี 2538[ดูเพิ่มเติม]

:

:

:

: