การนำภาพยนตร์อิหร่านมาฉายในกรุงเทพฯ

  • เริ่มเหตุการณ์ : Oct 16 2021
  • สิ้นสุดเหตุการณ์ : Oct 16 2021
การนำภาพยนตร์อิหร่านมาฉายในกรุงเทพฯ

เยี่ยมชมหอภาพยนต์แห่งชาติของไทย

การนำภาพยนตร์อิหร่านมาฉายในกรุงเทพฯ 

การพบปะระหว่าง ฮาซัน คอนี อุปทูตวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน กรุงเทพ ฯ กับผู้อำนวยการสำนักหอภาพยนตร์แห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนและขยายความร่วมมือด้านภาพยนต์ระหว่างสองประเทศ โดยการพบปะครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของหอภาพยนต์แห่งชาติของไทยในการนำผลงานภาพยนตร์ของอิหร่านมาแสดงและฉายในโรงภาพยนต์ที่มีอุปกรณ์ครบครันของหอภาพยนต์แห่งนี้

ฮาซันคอนี ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จระดับนานาชาติของภาพยนตร์แห่งการปฏิวัติอิสลาม ที่แสดงถึงคุณค่าของมนุษย์ จิตวิญญาณ และศีลธรรม และได้กล่าวถึงจุดแข็งที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จของงานเหล่านี้ในเทศกาลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในการพบปะครั้งนี้เขายังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์งานภาพยนตร์และตัวละคร ห้องเรียนภาพยนตร์ และห้องสมุดภาพยนตร์ ที่ทางหอภาพยนตร์ได้นำเสนออีกด้วย

:

:

:

: