การเสวนาออนไลน์ของนักวิชาการศาสนาพุทธ มุสลิม และคริสเตียน ในหัวข้อ

  • เริ่มเหตุการณ์ : Sep 30 2021
  • สิ้นสุดเหตุการณ์ : Sep 30 2021
การเสวนาออนไลน์ของนักวิชาการศาสนาพุทธ มุสลิม และคริสเตียน ในหัวข้อ

การเสวนาออนไลน์ของนักวิชาการศาสนาพุทธ มุสลิม และคริสเตียน ในหัวข้อ การเน้นย้ำถึงบทบาทที่มีประสิทธิผลของการเป็นผู้นำทางศาสนาในการช่วยเหลือสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม

สามารถรับชมการเสวนานี้ได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้ :

 

https://www.youtube.com/watch?v=fBaFG30CUls

:

:

:

: