การแข่งขันเชิงศิลปวัฒนธรรมในหัวข้อ “มุฮัมหมัด แบบอย่างแห่งจริยธรรมอันดีงาม”

  • เริ่มเหตุการณ์ : Oct 15 2021
  • สิ้นสุดเหตุการณ์ : Oct 15 2021
การแข่งขันเชิงศิลปวัฒนธรรมในหัวข้อ “มุฮัมหมัด แบบอย่างแห่งจริยธรรมอันดีงาม”

กิจกรรมการแข่งขันดังกล่าวตรงกับวันคล้ายวันประสูติศาสดาผู้ทรงเกียรติแห่งอิสลาม ท่านศาสดามุฮัมหมัด (ศ็อล) และเป็นห้วงเวลาสัปดาห์เอกภาพ ในการนี้ทางศูนย์วัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำกรุงเทพ ร่วมด้วยโรงเรียนดารุซซะรอฮ์ จัดให้มีการแข่งขันเชิงวัฒนธรรมสาขาต่าง ๆ อาทิเช่น การแต่งกลอน การวาดภาพ และการจัดทำคลิปวีดิโอ ในหัวข้อ “มุฮัมหมัด แบบอย่างแห่งจริยธรรมอันดีงาม” ในระดับนักเรียน ประชาชนทั่วไปขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความคิดและความเป็นหนึ่งเดียวของมวลมุสลิมสู่การสร้างสังคมที่สร้างสรรค์ ตลอดจนการมีแบบฉบับที่ดีงามตามแบบฉบับของท่านศาสดามุฮัมหมัด (ศ็อล).

:

:

:

: