ขอเชิญเข้าประกวดบทความเรื่อง "เรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมวัฒนธรรม เฆาะดีร และ ยุทธศาสตร์การเผยแพร่ นะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์

  • เริ่มเหตุการณ์ : Aug 1 2022
  • สิ้นสุดเหตุการณ์ : Aug 30 2022
ขอเชิญเข้าประกวดบทความเรื่อง

ขอเชิญเข้าประกวดบทความเรื่อง "เรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมวัฒนธรรม เฆาะดีร และ ยุทธศาสตร์การเผยแพร่ นะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์

ด้วยพระนามแห่งพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอ

สำนักงาน Ghadir International Foundation ร่วมกับสำนักงานผู้แทนผู้นำสูงสุด สำนักงานผู้ว่า สถาบันการศึกษาศาสนา มหาวิทยาลัย รวมถึงศูนย์และสถาบันทางวิชาการและวัฒนธรรมของจังหวัด Mazandaran จะจัดการประชุมนานาชาติ “เรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมวัฒนธรรม เฆาะดีร ระดับนานาชาติ ยุทธศาสตร์การเผยแพร่ นะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ ในระดับสากล ทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งตามการตอบรับและการเรียกร้องของนักค้นคว้าทางคณะผู้จัดขอขยายเวลาเรียกและส่งบทความไปยังสำนักเลขาธิการสำนักงานเฆาะดีรไปจนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2022 และการจัดงานประชุมนานาชาติ คือวันที่ 29 เดือนกันยายน 2022 ผู้สนใจเข้าร่วม หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดบทความ

สามารถเข้าไปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Co-ghadir1401mazandaran.ir

:

:

:

: