คอร์สเรียนอัลกุรอานสถาบันดารุลกุรอานอัซซะรอฮ์ ประเทศไทย

  • เริ่มเหตุการณ์ : Oct 15 2021
  • สิ้นสุดเหตุการณ์ : Oct 15 2021
คอร์สเรียนอัลกุรอานสถาบันดารุลกุรอานอัซซะรอฮ์ ประเทศไทย

ด้วยกับบะรอกัตของเดือนระบีอุ้ลเอาวัล ทางสถาบันดารุลกุรอานอัซซะรอฮ์ได้เปิดระบบการเรียนการสอนอัลกุรอานขึ้น โดยได้รับเกียรติจากท่านอุปทูตฝ่ายวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทย มะดีย์ ฮะซันคอนี เป็นผู้เปิดหลักสูตรดังกล่าว โดยมีเชคอันศอร เหล็มปาน หัวหน้าสถาบันดารุลกุรอานอัซซะรอฮ์พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนร่วมพิธีเปิดด้วย

มะดี ฮะซันคอนี ได้กล่าวถึงการให้ความสำคัญกับการเรียน การอ่านอย่างถูกต้อง และการเข้าใจถึงความหมายของอัลกุรอาน และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเรียนรู้ต่อเรื่องดังกล่าว เพราะอัลกุรอานคือทางนำที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ (โลกนี้และโลกหน้า)

ทั้งนี้คอร์สเรียนดังกล่าวเป็นโครงการการเรียนการสอนอัลกุรอานในช่วงโควิด หรือคอร์สเรียนออนไลน์ โดยมีหลักสูตรดังนี้

  1. -    ระดับผู้เริ่มต้น
  2. -    ระดับตัจวีด
  3. -    ระดับการเรียนรู้ความหมาย
  4. -    เรื่องเล่าจากอัลกุรอาน

:

:

:

: