ชีวประวัติอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ.) / ชะฮาดัตท่านอิมามซอดิก (อ)

  • เริ่มเหตุการณ์ : May 27 2022
  • สิ้นสุดเหตุการณ์ : May 27 2022
ชีวประวัติอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ.) / ชะฮาดัตท่านอิมามซอดิก (อ)

شهادت امام جعفر الصادق (ع)

 

 

ชีวประวัติอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ.)

สมัญญานาม            ซอดิก ซอบิร ฏอเฮร ฟาฎิล

บิดา                        อิมามมุฮัมมัด บากิร (อ.)

มารดา                     ท่านหญิงอุมมุฟัรวะฮ์

ภิริยา                       ฮะมีดะฮฺ ฟาฏิมะฮ์

บุตร                        อิสมาอีล, อับดุลลอฮ์, อุมมุฟัรวะฮ์, มูซา, อิสลฮาก, มุฮัมมัด, อับบาส, อะลี, อัสมาอ์ และฟาฏิมะฮ์

อายุขัย                    65 ปี

สถานที่อยู่อาศัย        มะดีนะฮ์

สถานภาพ                อิมามที่ 6 ของสายธารอิมามียะฮ์

นามอันจำเริญ           อิมามซอดิก

ฉายานาม                 อบูอับดิลลาฮ์

ถือกำเนิด                 17 เราะบีอุลเอาวัล ฮ.ศ. 83

สถานที่กำเนิด          มะดีนะฮ์

ดำรงตำแหน่งอิมาม   34 ปี (ฮ.ศ 114-148)

ชะฮาดัต                  25 เชาวาล ฮ.ศ. 148

สถานที่ฝัง                มะดีนะฮ์

 

ท่านอิหม่ามญะอ์ฟัร บินมุฮัมมัด บินอะลี บินฮุซัยน์ (อ.) (ฮ.ศ. 83-148) ผู้ที่ถูกรู้จักในนามของ “อิมามญะอ์ฟัรซอดิก (อ.)”  อิมามท่านที่ 6 แห่งสายธารอิมามมียะฮ์ บิดาของท่านคือท่านอิมามมุฮัมมัดบากิร (อ.) มารดาของท่านคือท่านหญิงอุมมุฟัรวะฮ์ ท่านอิมามถือกำเนิดเมื่อปี ฮ.ศ. ที่ 83 ณ เมืองมะดีนะฮ์ และในปี ฮ.ศ. ที่ 148 ถูกสังหารเป็นชะฮีดโดยการลอบวางยาพิษ ร่างอันบริสุทธิ์ของท่านถูกฝังอยู่ ณ สุสานบะกีอ์ เมืองมะดีนะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

 

ท่านอิมามซอดิก (อ.) ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งอิมามเมื่ออายุ 31 ปี และดำรงตำแหน่งอยู่นาน 34 ปี ขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งอิมามเป็นยุคสมัยที่การปกครองของราชวงศ์อะมะวีย์กำลังตกต่ำพอดี ขบวนการกลุ่มต่าง ๆ ได้ยืนหยัดขึ้นต่อสู้เพื่อช่วงชิงอำนาจ ซึ่งท่านอิมามมิได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มใดทั้งสิ้น เนื่องจากพวกเขามีเจตนาเพียงแค่ต้องการยึดอำนาจการปกครอง และสถาปนาตนเองเป็นผู้ปกครอง บางกลุ่มก็กล่าวอ้างว่าต้องการทำลายบิดอะฮ์และฟื้นฟูศาสนาของพระเจ้า

 

ท่านอิมามซอดิก (อ.) มองว่าในสถานการณ์ดังกล่าวนี้การกระทำที่เหมาะสมที่สุดคือการเผยแพร่หลักการและคำสอนท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) และวิชาการของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) ท่านเชื่อว่าสิ่งที่จะช่วยฟื้นฟูสังคมได้ดีที่สุดคือวิชาการและหลักคิดและแนวคิดอิสลาม ซึ่งผลของปฏิบัติการของท่านอิมามในวันนั้นเป็นที่ประจักษ์สำหรับเราในวันนี้คือ ฮะดีษ (คำรายงาน) ส่วนใหญ่ของฝ่ายชีอะฮ์ได้ถูกรายงานมาจากท่านอิมามซอดิก (อ.) และชีอะฮ์ผู้ที่ยึดถือแนวทางของอะฮ์ลุลบัยต์จึงถูกรู้จักกันในนามของ “มัซฮับญะฟะรียะฮ์

 

ท่านอิมามได้สั่งสอนวิชาการด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น ด้านเทววิทยาและศาสนศาสตร์ ด้วยการวิพากษ์แลกเปลี่ยนกับนักวิชาการสำนักคิดอื่น ด้านนิติศาสตร์อิสลาม ด้านจริยศาสตร์และอื่น ๆ  เนื่องจากการเติบโตและความเลื่องลือด้านวิชาการของท่านอิมาม จึงทำให้ชั้นเรียนของท่านเต็มไปด้วยนักศึกษา ซึ่งต่อมาแต่ละคนได้ก้าวเข้าสู่ชั้นเรียนของท่านอิมามด้วยวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกัน จึงเป็นสาเหตุทำให้ชั้นเรียนของท่านอิมามมีศานุศิษย์มากมายถึง 4,000 คน

 

หลังการเป็นชะฮีดของท่านอิมามญะอ์ฟัร อัซซอดิก (อ.) บรรดาชีอะฮ์ได้แบ่งออกเป็นสี่กลุ่มด้วยกัน กลุ่มหนึ่งมีความเชื่อในการเป็นอิมามของท่านอิมามมูซากาซิม (อ.) ส่วนอีกสามกลุ่มที่เหลือที่มีความเชื่อต่างกันออกไป ได้แก่ กลุ่มอิสมาอีลียะฮ์, ก็อตตะฮียะฮ์ และนาว์วะซียะฮ์

 

สกุลวงศ์ ฉายานามและสมัญญานาม

 

สกุลวงศ์

        ท่านอิมามญะอ์ฟัร บินมุฮัมมัด บินอะลี บินฮุซัยน์ บินอะลี บินอบีฏอลิบ (อ.) อิมามท่านที่ 6 ของสายธารอิมามียะฮ์ และเป็นอิมามท่านที่ 5 ที่สืบเชื้อสายมาจากท่านอิมามอะลี (อ.) มารดาของท่านมีนามว่า ฟาฏิมะฮ์หรือ เกาะรีบะฮ์โดยมีฉายานามว่า อุมมุฟัรวะฮ์บุตรีของท่านกอซิม บุตรของมุฮัมมัด บุตรของอบีบักร์ คุณยายของท่านหญิงคือ อัสมาอ์ บุตรีของอับดุรเราะฮ์มาน บุตรของอบีบักร์

 

ฉายานาม

ฉายานามอันเป็นที่รู้จักกันอย่างดีของท่านอิมามคือ อบูอับดิลลาฮ์” (เนื่องจากบุตรชายคนที่สองของท่านคืออับดุลลอฮ์ อักเฏาะฮ์) แหล่งอ้างอิงบางเล่มกล่าวว่าฉายานามของท่านคือ อบูอิสมาอีล” (เนื่องจากบุตรชายคนโตของท่านคืออิสมาอีล) และบางคนกล่าวว่าฉายานามของท่านคือ อบูมูซา” (เนื่องจากบุตชายอีกคนหนึ่งของท่านคืออิมามมูซากาซิม)

 

สมัญญานาม

สมัญญานามอันเป็นที่รู้จักกันดีของท่านอิมามคือ ซอดิกหมายถึงผู้สัจจริงในคำพูด  แต่สายรายงานหนึ่งกล่าวว่าสมัญญานามนี้ท่านเราะซูล (ซ็อลฯ) เป็นผู้ตั้งให้ไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้มีความแตกต่างไปจากญะอ์ฟัร กัซซาบ (หมายถึงผู้กล่าวเท็จ) อีกรายงานหนึ่งกล่าวว่า เนื่องจากนามของท่านอิมาม ณ ชาวฟ้าคือ ซอดิกอีกรายงานหนึ่งกล่าวว่า เนื่องจากมีการถกเถียงกันระหว่างท่านอิมาม (อ.) กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งจากราชวงศ์อับบาซียะฮ์ เกี่ยวกับสถานฝังศพของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ซึ่งขณะนั้นท่านอิมามได้กล่าวเรียกตนเองว่า ญะอ์ฟัร อัซซอดิก

 

และสมัญญานามนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่พี่น้องอะฮ์ลิซซุนนะฮ์ ตั้งแต่ท่านอิมามยังมีชีวิตอยู่ อาทิเช่น ท่านมาลิก บุตรของอนัส อะฮ์มัด บินฮันบัล และญาฮิซ ได้กล่าวถึงสมัญญานามนี้ของท่านอิมาม

 

แหล่งอ้างอิง :

  • หนังสืออัลมะอาริฟ / อิบนุ กุตัยบะฮ์
  • หนังสืออัลกาฟีย์ / เชค กุลัยนี
  • หนังสือกัชฟุลฆมุมะฮ์ / อัรดะบีลีย์
  •  อัลอิกบาล บิลอะอ์มาล อัลฮะซะนะฮ์ เล่ม 3 หน้า 241
  • หนังสือ อัลมุสนัด / อะฮ์มัด บินฮันบัล

                                                                                                                    

:

:

:

: