ดารุลกุรอานอัซซะรอ เปิดรับสมัครเรียนอัลกุรอานในสาขาต่างๆ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

  • เริ่มเหตุการณ์ : Oct 16 2021
  • สิ้นสุดเหตุการณ์ : Oct 16 2021
ดารุลกุรอานอัซซะรอ เปิดรับสมัครเรียนอัลกุรอานในสาขาต่างๆ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

สถาบันดารุซซะฮ์รอ เปิดคอร์สสอนกุรอานออนไลน์

อยู่บ้านก็เรียนอัลกุรอานได้

คอร์สเรียนอัลกุรอานตัจวีดออนไลน์

หลักสูตร : 

  • กุรอานสำหรับผู้เริ่มต้น
  • ตัฟซีรกุรอานสำหรับผู้ใหญ่
  • ฟิกฮ์ในอัลกุรอาน
  • เรื่องเล่าในกุรอาน

 

:

:

:

: