ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ส่งสาส์นเนื่องในพิธีฮัจญ์ประจำปีฮิจเราะฮ์ศักราชที่ 1442

  • เริ่มเหตุการณ์ : Sep 30 2021
  • สิ้นสุดเหตุการณ์ : Sep 30 2021
ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ส่งสาส์นเนื่องในพิธีฮัจญ์ประจำปีฮิจเราะฮ์ศักราชที่ 1442

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ส่งสาส์นเนื่องในพิธีฮัจญ์ประจำปีฮิจเราะฮ์ศักราชที่ 1442 ถึงบรรดามุสลิมทั่วทั้งโลก โดยท่านผู้นำถือว่า ความต่อเนื่องของหัวใจที่มีความรักและความห่วงใยในการเข้าร่วมในการเป็นอาคันตุกะของพระเจ้า คือ บททดสอบที่จะก้าวผ่านไป และท่านผู้นำยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะไม่ให้ความสำคัญของสาส์นต่างๆของฮัจญ์นั้นลดน้อยลง โดยท่านถือว่า “การยืนหยัดต่อสู้ในการเผชิญหน้ากับเหล่ามหาอำนาจ ผู้รุกราน โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา นั้นคือ หนึ่งในสาส์นที่สำคัญของฮัจญ์”

https://www.leader.ir/th/content/25095/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%8D%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A-1442-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1?fbclid=IwAR1c8PaJjsDpgLxonSdymxYQKIX9UaTNMPKnYU-cPOjOnaU2agF0HnGCKuQ

:

:

:

: