บทบาทของการปฏิวัติอิสลามในการก่อกำเนิดอารยธรรมอิสลามยุคใหม่

  • เริ่มเหตุการณ์ : Oct 16 2021
  • สิ้นสุดเหตุการณ์ : Oct 16 2021
บทบาทของการปฏิวัติอิสลามในการก่อกำเนิดอารยธรรมอิสลามยุคใหม่

การประชุมสัมมนาออนไลน์เนื่องในวันครบรอบ 42 ปี แห่งชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ภายใต้หัวข้อ การอธิบายถึงองค์ประกอบของอารยธรรมอิสลามยุคใหม่ การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตัวแทนอัลมุสตาฟาแห่งประเทศไทย พร้อมกับนักวิชาการและผู้รู้ชาวไทยมุสลิม เพื่อการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอารยธรรมอิสลามยุคใหม่ตามแถลงการณ์ก้าวที่สองของผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม อยาตอลเลาะห์ คาเมเนอี

ในการนี้ฮะซันคอนี อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำประเทศไทย ได้กล่าวเปิดสัมมนาโดยชี้ให้เห็นถึงฤดูกาลใหม่แห่งการเริ่มต้นอารยธรรมอิสลามยุคใหม่ และกล่าวว่า วันครบรอบ 42 ปีการปฏิวิตอิสลามถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะกล่าวถึงอารยธรรมอิสลามยุคใหม่ตามที่ท่านผู้นำสูงสุดได้กล่าวไว้

และกล่าวปิดท้ายเสวนาโดย ดร ซะคอวะตี ตัวแทนจากอัลมุสตอฟาแห่งประเทศ โดยชี้ให้เห็นถึงการก่อตัวของอารยธรรมอิสลามยุคใหญ่ตามที่ท่านผู้นำสูงสุดได้เสนอไว้ พร้อมกับกล่าวว่า ธรรมชาติและพื้นฐานของอารยธรรมอิสลามยุคใหม่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ที่สงบมั่นของอารยธรรมและการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเพื่อสร้างสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ และตั้งอยู่บนวัฒนธรรมการรอคอยถึงผู้มาโปรดแห่งทางรอด ซึ่งเป็นความเชื่อร่วมกันของทุกศาสนาบนโลกคนแม้กระทั้งพุทธศาสนาเองก็ตาม

:

:

:

: