มหกรรมการแข่งขันกุรอานนานาชาติสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ครั้งที่ 39

  • เริ่มเหตุการณ์ : Sep 7 2022
  • สิ้นสุดเหตุการณ์ : Sep 22 2022
มหกรรมการแข่งขันกุรอานนานาชาติสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ครั้งที่ 39

 

สำนักงานเอากอฟและกิจการการกุศลด้วย ด้วยความช่วยเหลือของเอกองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.)  เพื่อรับใช้คัมภีร์กุรอานและเพื่อการถ่ายทอดประสบการณ์ของนักวิชาการด้านกุรอานได้จัด มหกรรมการแข่งขันกุรอานนานาชาติสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ครั้งที่ 39 และการแข่งขันทดสอบความรู้นานาชาติสำหรับนักเรียนศาสนานาครั้งที่ 5 ขึ้นในปี 1401 ตามปฏิทินอิหร่านซึ่งตรงกับปีคริสตศักราชที่ 2022-2023 และ ปีฮิจเราะฮ์ศักราชที่ 1444

เงื่อนไขทั่วไปของผู้เข้าร่วมแข่งขัน

1.มีความสามารถทางเทคนิคที่จำเป็นในสาขาที่เลือกเข้าแข่งขัน

2.มีเชื้อชาตและสัญชาติเดียวกับของประเทศผู้ส่งเข้าแข่งขัน (มีหนังสือเดินทางของประเทศปลายทาง)

3.ไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในช่วงสองปีที่ผ่านมา

4.ไม่เคยได้รับรางวัลที่หนึ่งถึงสามในการแข่งขันเหล่านี้ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

5.มีอายุที่อนุญาตให้เข้าร่วมได้ในแต่ละสาขา (ตามตาราง)

6.มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศผู้ส่งเข้าแข่งขัน

ข้อควรพิจารณา

1.ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันแต่ละคนจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในสาขาเดียวเท่านั้น

2.หลังจากกรอกและส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนแล้วไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงสาขาที่เลือก

3.หน่วยงานจัดการแข่งขันของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านจะรับผิดชอบเฉพาะค่าวีซ่า ค่าตั๋วไปกลับ และสถานที่พักของผู้เข้าร่วมในระหว่างการแข่งขันในอิหร่านเท่านั้น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นเช่นค่าเดินทางภายในประเทศผู้สมัคร การเปลี่ยนวันที่และเส้นทางการบินตาม ฯลฯ ทางผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

4.เอกสารที่จำเป็นได้แก่ วิดีโอการอ่านเวลา 3 นาที สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (มีอายุอย่างน้อยหนึ่งปี) ภาพถ่ายผู้สมัคร (ใหม่และคุณภาพสูง) ส่งพร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนโดยส่งผ่านตัวแทนทางการเมืองและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

5.เอกสารและผลงานที่ทางผู้จัดได้รับหลังวันที่ 22 กันยายน 2022 ซึ่งตรงกับวันที่ 25 Safar 1444 จะไม่ถูกดำเนินการใดทั้งสิ้น

6.ผู้เข้าร่วมแข่งขันในส่วนของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาด้านศาสนา (โดยเฉพาะสุภาพบุรุษ) ต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนกับสาขาที่จบการศึกษาแนบมาด้วย

  

ขั้นตอนการแข่งขัน

 1- สาขาการอ่านแบบกอรี (ทุกส่วน)

ผู้เข้าร่วมในสาขานี้ควรเลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้และบันทึกการบรรยายพร้อมกับการปฏิบัติตามกฎของ ตัจวี วะกอฟ อิบติดาอ์ ทำนองและโทนเสียงตามข้อบังคับของการแข่งขันสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในรูปแบบ 4 นาที ไฟล์วิดีโอ (สูงสุด 20 เมกะไบต์) และส่งผ่านช่องทางการสื่อสารขององค์กร

 

2. สาขาการท่องจำ

การสอบเบื้องต้นสำหรับการท่องจำอัลกุรอานจะดำเนินการผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบสดโดยมีการนัดหมายเวลาสอบสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละคนผ่านวิดีโอโดยเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน

ในการทดสอบนี้ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องตอบคำถาม 3 ข้อจาก 12 ถึง 15 บรรทัดโดยกรรมการ จะถาม 1 คำถามจากสิบญุซแรก 1 คำถามจากสิบญุซที่สองและ 1 คำถามจากสิบญุซที่สามของอัลกุรอานโดยให้ตอนด้วยการอ่านแบบมุร็อตตัล

3. การอ่านแบบมุร็อตตัล (ทุกส่วน)

ผู้เข้าร่วมในสาขานี้ควรเลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้และอ่านไปพร้อมกับการปฏิบัติตามกฎของตัจวีด วะกอฟ และอิบติดาอ์ ทำนองและน้ำเสียงตามระเบียบการตัดสินของการแข่งขันสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในรูปแบบวิดีโอ 3 นาที ไฟล์ (สูงสุด 20 เมกะบิต) และส่งผ่านช่องทางการสื่อสารขององค์กร 

 

4.แข่งบรรยายธรรมกุรอาน (พิเศษสำหรับนักศึกษาศาสนาศาสตร์)

สาขานี้จะจัดขึ้นในสองขั้นตอนด้วยกันคือ

ขั้นตอนแรกจะจัดขึ้นแบบออฟไลน์โดยให้ผู้สมัครส่งไฟล์วิดีโอการบรรยายให้ทางผู้จัด

หลังจากเลือกหนึ่งในห้าหัวข้อด้านล่างแล้วผู้เข้าร่วมการแข่งขันในสาขานี้จะต้องเตรียมคำพูดภายในเวลา 5 ถึง 7 นาที (เป็นภาษาอาหรับ) และบันทึกการบรรยายเป็นวิดีโอและไฟล์ (สูงสุด 20 เมกะไบต์) ส่งผ่านตัวแทนทางการเมืองหรือวัฒนธรรมของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านหรือทางอีเมลของสำนักงานใหญ่

หัวข้อบรรย :

1- วัตถุประสงค์ของภารกิจของท่านศาสดา (ศ็อล ฯ) โดยเน้นรืองการตัรบียะฮ์และอัคลาก

2. ตัวบ่งชี้วิถีชีวิตของศาสดาในคัมภีร์กุรอาน

๓. แบบอย่างของท่านศาสดาในการดึงดูดและชี้นำผู้คน

5. หน้าที่ของเราต่อหน้าท่านศาสดา

 

5- สาขาการตีความอัลกุรอาน (สำหรับนักศึกษาศาสนา)

- ภาษาที่ใช้ในการทดสอบเป็นภาษาอาหรับ

- แหล่งที่มาของสาขานี้ (ประกอบด้วยการตัฟซีรซูเราะฮ์ อะฮ์กอฟ / มุฮัมมัด / อัลฟัตฮ์ / อัลฮุญุรอต / กอฟ) จากหนังสือ کتاب الامثل فی کتاب الله เขียนโดย นาเซร มาการิม ชีรอซี หรือتفسیر التنویر و التحریر ประพันธ์โดย Muhammad al-Tahir bin Ashura

- ผู้สมัครสามารถเลือกการตีความอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาที่ลงทะเบียน

- การสอบของสนามนี้จัดขึ้นในสองขั้นตอนเบื้องต้นและขั้นสุดท้าย

- ขั้นตอนแรกคือแข่งแบบออนไลน์ ประกอบด้วยการทดสอบข้อเขียนออนไลน์และการสัมภาษณ์สดทางวิดีโอ เพื่อที่ว่าหลังจากได้รับคะแนน 50% ในการทดสอบข้อเขียนออนไลน์แล้ว ผู้สมัครจะเข้าสู่ส่วนสัมภาษณ์ทางสดวิดีโอ การสัมภาษณ์ทางสดวิดีโอจะดำเนินการโดยสำนักงานใหญ่ของการแข่งขันสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคนหลังจากมีการกำหนดเวลาแล้ว

- เนื้อหาของคำถามและในการทดสอบข้อเขียนออนไลน์ ประกอบด้วยการตีความซูเราะฮ์อะฮ์กอฟและมูฮัมมัด  

- เนื้อหาของคำถามในวิดีโอสัมภาษณ์สดประกอบด้วยการตีความ ซูเราะฮ์ ฟัตฮ์  และ ฮุญุรอต ผู้สมัครแต่ละคนจะตอบคำถามสองข้อและระยะเวลาในการตอบคำถามแต่ละข้อสูงสุด 5 นาที

- ผู้สมัครอันดับแรกที่ได้รับคะแนนตามที่กำหนดในการสัมภาษณ์ทางวิดีโอสดจะได้รับเชิญไปยังสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านเพื่อเข้าร่วมในรอบสุดท้าย

- การแข่งขันรอบสุดท้ายจะจัดขึ้นในรูปแบบการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในประเทศอิหร่าน

- ในรอบสุดท้าย คำถามจากแหล่งการตีความผู้เข้าร่วมจะต้องสอบทั้งข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

- เนื้อหาของการสอบรอบสุดท้ายประกอบด้วยคำอธิบายซูเราะฮ์ อะฮ์กอฟ มุฮัมมัด ฟัตฮ์ ฮุญุรอตและกอฟ

ติดต่อผู้จัดการแข่งขันได้ที่นี่

โทร – 98+2164872700

อีเมล awqaf.quran@gmail.com

วอทส์แอพ - 98+9909040653

:

:

:

: