รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงานสัมมนาวิชาการเรื่องภาพประวัติศาสตร์ อาชูรอ พิธีแห่เจ้าเซ็น ในพระอุโบสถวัดโพธิ์ปฐมาวาส เชื่อมไ

  • เริ่มเหตุการณ์ : Mar 22 2022
  • สิ้นสุดเหตุการณ์ : Mar 22 2022
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงานสัมมนาวิชาการเรื่องภาพประวัติศาสตร์ อาชูรอ พิธีแห่เจ้าเซ็น ในพระอุโบสถวัดโพธิ์ปฐมาวาส เชื่อมไ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงานสัมมนาวิชาการเรื่องภาพประวัติศาสตร์ อาชูรอ พิธีแห่เจ้าเซ็น ในพระอุโบสถวัดโพธิ์ปฐมาวาส เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครั้งที่ 1
 
          วันนี้ (6 มี.ค. 65) ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการเรื่องภาพประวัติศาสตร์ อาชูรอ พิธีแห่เจ้าเซ็น ในพระอุโบสถวัดโพธิ์ปฐมาวาส เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครั้งที่ 1 โดยมีพระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย อุปทูตวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน-กรุงเทพ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าไทย-อิหร่าน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทย-เปอร์เซีย ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา, มูลนิธิอัซซะฮ์รอ คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 
          คณะกรรมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทย-เปอร์เซีย ได้ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน กรุงเทพฯ, วัดโพธิ์ปฐมาวาส (พระอารามหลวง), มูลนิธิอัซซะฮ์รอ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กำหนดจัดโครงการตามรอยภาพประวัติศาสตร์ “พิธีแห่เจ้าเซ็น” และเปิดเวทีสัมมนาทางวิชาการเรื่องภาพประวัติศาสตร์ อาซูรอ พิธีแห่เจ้าเซ็น ในพระอุโบสถวัดโพธิ์ปฐมาวาส เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครั้งที่ 1 โดยได้ร่วมพูดคุยในประเด็นที่สำคัญ ประกอบด้วย สังคมพหุลักษณ์จากจิตรกรรมฝาผนัง “พิธีแห่เจ้าเซ็น” วัดโพธิ์ปฐมาวาส, ขบวนการอาชูรออิมามฮุเซน (อ), สัมพันธ์ไทยอิหร่าน 400 กว่าปี มีดีให้สัมผัส ที่วัดโพธิ์ปฐมาวาส, ขบวนการอาชูรออิมามฮุเซน (อ) ได้สร้างอารยธรรมใหม่สำหรับชาวโลก, ขบวนการอาชูรออิมามฮุเซน (อ), นำสู่ความพาสุขอันนิรันดรแก่มนุษยชาติ และจิตรกรรมฝาผนัง วัดโพธิ์ปฐมาวาสกับศักยภาพในการพัฒนาสู่การท่องเที่ยว
 
          ด้านนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ถือได้ว่ามีมรดกที่ล้ำค่าทางประวัติที่ควรอนุรักษ์และนำเสนอประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบ และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิหร่าน หรือวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเปอร์เซียที่เกี่ยวเนื่องมาอย่างยาวนาน กว่า 400-500 ปี ซึ่งการจัดสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นอีกตัวบ่งชี้ในการพัฒนาจังหวัดสงขลาตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและที่สำคัญเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดีงามของระหว่างประเทศไทยและประเทศอิหร่านต่อไป
 
          สำหรับภาพขบวนแห่เจ้าเซ็น ในวัดโพธิ์ปฐมาวาส เป็นภาพเหตุการณ์บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เมืองสงขลา ที่สะท้อนถึงผู้คนที่เข้ามาอาศัยว่ามีความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ ภาพขบวนแห่เจ้า เป็นภาพขบวนแห่ในงานเฉลิมฉลองของชาวมุสลิมนิกายชีอะห์ เพื่อรำลึกถึงท่านฮุเซนและญาติพี่น้องของท่านที่เสียชีวิตจากการต่อสู้เพื่อปกป้องศาสนา ที่กัรบะลาอ์ ประเทศอิรัก ในเดือนมุฮัรรอม ซึ่งเป็นเดือนแรกตามปฏิทินจันทรคติของอิสลาม ในภาพสามารถทราบได้ว่าเป็นพิธีดังกล่าว คือ โลงศพของท่านฮุเซ็น ในขบวนมีการตกแต่งอย่างสวยงาม หน้าขบวนมีคนถือมือทองหรือรูปนิ้วมือทั้งห้าติดปลายไม้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนผู้สะอาดบริสุทธิ์ทั้งห้าที่ชาวชีอะห์เคารพศรัทธาและดาบยาวติดปลายไม้เดินนำขบวน และบุคคลในขบวนมีเลือดไหล ที่เกิดจากการเอามีดกรีดศีรษะหรือทารุณกรรมร่างกายตัวเอง ด้านล่างของภาพมีรูปกลุ่มสาวกที่ถือคัมภีร์ทางศาสนาและกลุ่มผู้หญิงนั่งร้องไห้ และมีถาดใส่อาหารวางอยู่ด้านหน้า
 
.
 
ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 6 มี.ค. 65

:

:

:

: