วันปลดปล่อยโครัมชาฮ์ / روز آزاد سازی خرمشهر

  • เริ่มเหตุการณ์ : May 24 2022
  • สิ้นสุดเหตุการณ์ : May 24 2022
วันปลดปล่อยโครัมชาฮ์ / روز آزاد سازی خرمشهر

سوم حرداد روز آزاد سازی خرمشهر
วันที่ 2 โครดอด วันปลดปล่อยโครัมชาฮ์
 
วันที่ 3 เดือนโครดอด ของอิหร่าน ตรงกับ วันที่ 24 พฤษภาคม ครบรอบการปลดปล่อย โครัมชาฮ์ การปลดปล่อย โครัมชาฮ์ เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในปฏิบัติการบัยตุลมักดิซ ในสงครามอิหร่าน-อิรัก ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 โครดอด ปี ค.ศ1982 หลังจากถูกยึดครองเป็นเวลา 578 วัน ปฏิบัติการยึดคืนกลับนี้ดำเนินการโดยกองทัพแห่งสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านภายใต้บังคับบัญชาของ พลโท อาลี ศัยยาด ชีราซีย์ และกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติภายใต้บังคับบัญชาของ นายพล มุห์ซิน ริฎออีย์ การพิชิต โครัมชาฮ์นั้น ส่งผลกระทบทั่วโลก หลังจากที่อิรักสูญเสียโครัมชาฮ์ ในทางการเมืองเท่ากับอิรักสูญเสียที่มั่นสำหรับการเจรจา
 
 
สิ่งที่เป็นตัวผลักดันให้นักรบของอิสลามปลดปล่อยเมืองนี้ ประการแรก คือคำสั่งของท่านอิมามโคมัยนี ร.ฎ ประการที่สอง จุดเชื่อมโยงของพวกเขาอยู่ที่ โครัมชาฮ์ จุดเชื่อมโยงคือ สถานที่ของการวางแผน สนับสนุน และในบางครั้งเป็นสถานที่เสริมกองกำลังการปฏิวัติ
 
 
 
ภาพผู้นำการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านในสงครามอิรัก-อิหร่าน

:

:

:

: