ศูนย์วัฒนธรรมวางจำหน่ายหนังสือ อิหร่านศึกษา ในรูปแบบดิจิตัล

  • เริ่มเหตุการณ์ : Oct 15 2021
  • สิ้นสุดเหตุการณ์ : Oct 15 2021
ศูนย์วัฒนธรรมวางจำหน่ายหนังสือ อิหร่านศึกษา ในรูปแบบดิจิตัล

หนังสือ อิหร่านศึกษา ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยและจำหน่ายในรูปแบบดิจิตัล (EBook) เป็นหนังสือเกี่ยวกับประเทศอิหร่านในด้านต่างๆ อาทิเช่น ภูมิลักษณ์ของประเทศอิหร่าน ลักษณะการเมืองการปกครอง ศิลปะวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา และแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น โดยเนื้อหาของหนังสือได้รับการแปลจากต้นฉบับภาษาเปอร์เซียที่ใช้ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในอิหร่าน

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่

https://www.hytexts.com/ebook/65dd0d55-d88b-448b-baf1-acab1534b82b

:

:

:

: