สารแสดงความยินดี โดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

  • เริ่มเหตุการณ์ : Jan 20 2021
  • สิ้นสุดเหตุการณ์ : Jan 20 2021
สารแสดงความยินดี  โดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

สารแสดงความยินดี

โดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

ในโอกาส “ปีใหม่อิหร่าน สงกรานต์ไทย” เพื่อฉลองความสัมพันธ์

ไทย – อิหร่าน ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 400 ปี

https://www.facebook.com/watch/?v=846424869553062

:

:

:

: