สาส์นอิสลาม ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม , เมษายน 2564 สาส์นอิสลามฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตรงกับโอกาสครบรอบ 42 ปี

  • เริ่มเหตุการณ์ : Sep 30 2021
  • สิ้นสุดเหตุการณ์ : Sep 30 2021
สาส์นอิสลาม ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม , เมษายน 2564 สาส์นอิสลามฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตรงกับโอกาสครบรอบ 42 ปี

สาส์นอิสลาม ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2564

สาส์นอิสลามฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตรงกับโอกาสครบรอบ 42 ปี ชัยชนะการปฏิวัติอิสลาม โดยมีเนื้อหา เช่น การปฏิวัติอิสลามบทบาทในการสร้างอารยธรรมอิสลามยุคใหม่ , สถานภาพและบทบาทของการปฏิวัติอิสลามบนวิถีทางของการสร้างอารยธรรมอิสลามยุคใหม่ , การกำเนิดอารยธรรมอิสลามยุคใหม่ในสังคมอิสลาม , ปัจจัยการสร้างอารยธรรมอิสลามยุคใหม่และอารยธรรมอิสลามยุคใหม่ในกระบวนทัศน์ของท่านอยาตุลลอฮ์ ซัยยิดอะลี คอมาเนอี

ท่านที่สนใจสามารถอ่านสาส์นอิสลามฉบับดิจิทัลได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

https://issuu.com/icrobangkok/docs/pdfjoiner_2?fbclid=IwAR2T2xCISpfPB7Mindb62xKy7gZTpkRAwtvNQU-adRHAY9jt9uClbcbvBWA

:

:

:

: