เชิญเข้าร่วมชิงจากวัลในงาน World Book of the Year Award ครั้งที่ 30 ของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

  • เริ่มเหตุการณ์ : Jun 25 2022
  • สิ้นสุดเหตุการณ์ : Jun 25 2022
เชิญเข้าร่วมชิงจากวัลในงาน World Book of the Year Award ครั้งที่ 30 ของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

เชิญเข้าร่วมชิงจากวัลในงาน World Book of the Year Award ครั้งที่ 30 ของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

 

เชิญเข้าร่วมชิงรางวัลในงาน World Book of the Year Award ครั้งที่ 30 ของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

 

สำนักเลขาธิการหนังสือโลกแห่งปีของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ได้จัดให้มีการชิงรางวัลนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 30 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุและแนะนำหนังสือที่มีคุณค่าในสองสาขาคือ สาขาอิสลามศึกษาและสาขาอิหร่านศึกษาโดยแบ่งเป็นสามหมวดด้วยกันคือ : การประพันธ์ การแปล และการพิสูจน์อักษร และต้องเป็นผลงานที่จัดพิมพ์ในประเทศต่าง ๆ (ยกเว้นอิหร่าน) โดยงานประกาศรางวัลจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2023 

 

ในการเชิญเข้าร่วมชิงรางวัลครั้งนี้ผู้จัดพิมพ์ นักเขียนและนักแปลสามารถส่งสำเนาผลงานหนังสือของตนไปที่สำนักเลขาธิการภายในวันที่ 22 กันยายน 2022 นี้

 

ผลงานที่จะส่งเข้ามาชิงรางวัลหนังสือโลกแห่งปีของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านจะต้องอยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับ "อิสลามศึกษา ; ที่หมายรวมถึง : ผลงานที่เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของคำสอนของอิสลาม ประวัติศาสตร์อิสลาม ริญาล จริยธรรม อุลูมอัลกุรอาน หะดีษ การแปลบทความเกี่ยวกับอิสลาม การวิจัยและตีความอัลกุรอาน นิติศาสตร์และกฎหมายอิสลาม เทววิทยา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในศาสนาอิสลาม วัฒนธรรมและอารยธรรมอิสลาม เศรษฐศาสตร์อิสลาม ศิลปะและสถาปัตยกรรมอิสลาม อิสลามศึกษาร่วมสมัย ฯลฯ "และในหัวข้อเกี่ยวกับ" อิหร่านศึกษา คีอภาษาและภาษาศาสตร์ของอิหร่าน มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในอิหร่าน กวีนิพนธ์และวรรณคดีเปอร์เซีย ประวัติศาสตร์ของอิหร่าน ศิลปะและสถาปัตยกรรมของอิหร่าน ประวัติศาสตร์และอารยธรรมของอิหร่านโบราณ และการแปลงานโดยนักคิดชาวอิหร่าน เป็นต้น

 

ลักษณะของผลงานที่สามารถส่งมาชิงรางวัล World Book Award แห่งปีของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน มีดังนี้

 

  • มีความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกของอิสลาม การวิจัยและการศึกษาของอิหร่าน
  •  
  • ได้รับประโยชน์จากคุณค่าทางวัฒนธรรมที่คุ้มค่าและเป็นไปตามเกณฑ์การวิจัย และเป็นการวิจัยที่อ้างอิงแหล่งที่มาที่ถูกต้องและเป็นวิทยาศาสตร์
  •  
  • สัดส่วนของปริมาณเนื้อหากับหนังสือเหมาะสมกัน มีการแบ่งหมวดหมู่และหัวข้อชัดเจน เนื้อหามีความกลมกลืนและผสมสผานกันอย่างลงตัว มีสารบัญเนื้อหาที่ถูกต้อง ความถูกต้องในการแก้ไข มีการจัดรูปเล่มที่สวยงามเหมาะกับเนื้อหา และไม่มีการพิมพ์ผิด
  •  
  • ในหมวดหนังสือแปล ต้องเป็นหนังสือที่รักษาการแปลอย่างถูกต้องตามเนื้อหา
  •  

- ในหมวดการแก้ไขมีการรักษาจรรยาบรรณและกฎของการแก้ไขข้อความที่สำคัญ มีการบรรยายข้อผิดพลาดจัดเตรียมสำเนาเพียงพอในหนังสือแก้ไข

 

เชิญส่งผลงานมาได้ที่ :

The Secretariat of the 30th World Book of the Year Award of the Islamic Republic of Iran is located in Tehran, Islamic Revolution St., Baradaran Mozaffar Janoubi St., Khajeh Nasir Alley, No. 2, first floor.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

เว็บไซต์ :  www.bookaward.ir

หรือโทร: 02191006363 ต่อ 277

แฟกซ์หมายเลข : 02166415498 และ

อีเมล : bookaward@ketab.ir

:

:

:

: