เทศกาลภาพยนต์นานาชาติ สำหรับเด็ก และเยาวชน จะจัดขึ้น ณ เมืองฮาเมดาน สาธารณรัฐ อิสลามแห่งอิหร่าน

  • เริ่มเหตุการณ์ : Mar 1 2022
  • สิ้นสุดเหตุการณ์ : Dec 7 2022
  • : เมืองฮาเมดาน สาธารณรัฐ อิสลามแห่งอิหร่าน
เทศกาลภาพยนต์นานาชาติ สำหรับเด็ก และเยาวชน จะจัดขึ้น ณ เมืองฮาเมดาน สาธารณรัฐ อิสลามแห่งอิหร่าน

เทศกาลภาพยนต์นานาชาติ สำหรับเด็ก และเยาวชน

 

بیست و هفتمین فستیوال بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان ایران اول تا ششم مارچ 2022
 
เทศกาลภาพยนต์นานาชาติ สำหรับเด็ก และเยาวชน จะจัดขึ้น ณ เมืองฮาเมดาน สาธารณรัฐ อิสลามแห่งอิหร่าน 
 
ครั้งที่ 27  ตั้งแต่วันที่ 1 - 6 มีนาคม 2022

:

:

:

: