เสวนาวิชาการระหว่างศาสนาและนิกาย

  • เริ่มเหตุการณ์ : Oct 15 2021
  • สิ้นสุดเหตุการณ์ : Oct 15 2021
เสวนาวิชาการระหว่างศาสนาและนิกาย

ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นเอกภาพ และประณามการหมิ่นเกียรติท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อล)”

เสวนาดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงวันคล้ายวันประสูติท่านศาสดามุฮัมหมัด (ศ็อล) โดยถือเป็นช่วงสัปดาห์แห่งความเป็นเอกภาพระหว่างนิกาย ซึ่งได้รับเกียรติจากนักวิชาการทั้งพุทธและมุสลิมในการให้ความรู้และแบบฉบับการดำเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมสถาบันการศึกษาดารุซซะรอฮ์ (อ) จ.พัทลุง

อุปทูตด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน มะฮ์ดีย์ ฮะซันคอนี ได้กล่าวเปิดการเสวนาโดยการกล่าวถึงความประเสริฐและแบบฉบับอันงดงามของท่านศาสดา (ศ็อล) และประณามถึงการหมิ่นเกียรติท่านศาสดา (ศ็อล) ที่กระทำโดยสื่อฝรั่งเศสที่พยายามปลุกปั้นถึงความแตกแยก โดยถือเป็นการกระทำที่ไม่ควรเกิดขึ้น เพราะศาสดาถือเป็นผู้ชี้นำทางและถือเป็นผู้มีเกียรติสำหรับชาวมุสลิมทั้งหลาย

เจ้าอาวาสพระสุนทร ได้กล่าวในการเสวนาว่า การอยู่ร่วมกันระหว่างศาสนานั้นมีมาช้านานในบ้านเมืองเรา ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือกัน ไปมาหาสู่กัน สิ่งนี้คือความสวยงามของสังคม

การเสวนาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมีสามัคคี ความเป็นพี่น้องกันของคนในสังคม และเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การแก้ปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างศาสนาและนิกาย หรือความขัดแย้งทางศาสนาและนิกายได้เป็นอย่างดี

:

:

:

: