แบบสำรวจการจัดชั้นเรียนภาษาเปอร์เซีย

  • เริ่มเหตุการณ์ : Nov 25 2022
  • สิ้นสุดเหตุการณ์ : Dec 22 2022
แบบสำรวจการจัดชั้นเรียนภาษาเปอร์เซีย

แบบสำรวจการจัดชั้นเรียนภาษาเปอร์เซีย

หากคุณสนใจที่จะให้ทางศูนย์วัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทย จัดชั้นเรียนภาษาและหลักไวยากรณ์เปอร์เซีย โปรดเข้าร่วมในแบบสำรวจ

ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 22 ธันวาคม 2565

สามารถกรอกแบบสอบถามที่ลิ้งค์ด้านล่าง :

https://forms.gle/ufHgkvchwKycUFFC7

:

:

:

: