โปรแกรมฉายภาพยนตร์อิหร่านเรื่อง "ช่วงเวลาแห่งดามัสกัส"

  • เริ่มเหตุการณ์ : Mar 19 2023
  • สิ้นสุดเหตุการณ์ : Mar 26 2023
  • : โรงภาพยนตร์มินิเธียร์เตอร์ ทีเคปาร์ค
โปรแกรมฉายภาพยนตร์อิหร่านเรื่อง

โปรแกรมฉายภาพยนตร์อิหร่านเรื่อง "ช่วงเวลาแห่งดามัสกัส" โดยความร่วมมือกันระหว่าง ศูนย์วัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทยกับอุทธยานการเรียนรู้ ทีเคปาร์ค
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2023 โรงภาพยนตร์มินิเธียร์เตอร์ ทีเคปาร์ค
 

:

:

:

: