“ศักยภาพของศิลปะดั้งเดิมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”

  • เริ่มเหตุการณ์ : Oct 16 2021
  • สิ้นสุดเหตุการณ์ : Oct 16 2021
“ศักยภาพของศิลปะดั้งเดิมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”

เสวนาออนไลน์ หัวข้อ ศักยภาพของศิลปะดั้งเดิมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่  มีนาคม 2021   ทางศูนย์วัฒนธรรมอิหร่านได้มีการจัดสัมมนาออนไลน์ผ่านเว็บเพื่อพิจารณาประเด็น “ศักยภาพของศิลปะดั้งเดิมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอิหร่านและไทย” โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองประเทศและตัวแทนของสถาบันวิจัยศิลปะดั้งเดิมของกระทรวงมรดกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเข้าร่วม  

ฮะซัน คอนีย์ อุปทูตวัฒนธรรมของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย ได้ในการกล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ผ่านเว็บนี้ โดยได้กล่าวชี้ประเด็นคำจำกัดความที่ถูกต้องของศิลปะแบบดั้งเดิม  และพิจารณาถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม ศิลปะ วรรณกรรม ความเชื่อ และอารยธรรมของแต่ละชาติ ซึ่งสามารถสร้างโอกาสด้วยสิ่งดึงดูดและศักยภาพต่างๆ ให้มีบทบาทอย่างมีประสิทธิผลในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป  

อุปทูตวัฒนธรรมได้กล่าวเสริมอีกว่า : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อแสวงหาความสำเร็จที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์ และผลลัพธ์ของการเดินทางที่ประสบความสำเร็จนั้นจะควบคู่ไปกับการสร้างความมีชีวิตชีวา  ความเพลิดเพลินในการพักผ่อนหย่อนใจเพื่อสุขภาพให้กับมนุษย์

ดร. ซัยยิด อับดุลมาญิด ชารีฟ ซอเดะห์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะดั้งเดิมของกระทรวงมรดกวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและหัตถกรรมอิหร่าน ได้กล่าวในการสัมมนาผ่านเว็บครั้งนี้ว่า : ภาษาของศิลปะดั้งเดิมเป็นสื่อกลางในการสื่อสารทางภาษาระหว่างประเทศและนานาประเทศ  และกล่าวเสริมว่า การให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นเวทีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างและขยายความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของนานาประเทศทั่วโลกและศิลปะดั้งเดิมถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบทางวัฒนธรรมและภาษาร่วมกับโลกมาโดยตลอด เพราะศิลปะดั้งเดิมนั้นมาจากธรรมชาติของมนุษย์และมีความเกี่ยวพันกับมัน             

ตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมได้กล่าวถึงปัญหาต่างๆ เช่น อุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จิตวิญญาณและโอกาสทางศาสนา การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและการนำศิลปะดั้งเดิมมาใช้โดยนำเสนอสื่อภาพประกอบ (PowerPoint) โดยเน้นย้ำในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและให้ความสำคัญกับแง่มุมของวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณและอัตลักษณ์ตะวันออก

 

:

:

:

: