วันหัตกรรมโลก

  • เริ่มเหตุการณ์ : Sep 1 2022
  • สิ้นสุดเหตุการณ์ : Dec 2 2022
  • : วันหัตกรรมโลก
 วันหัตกรรมโลก

  10มิถุนายน วันหัตกรรมโลก

งานหัตถกรรม ถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์ใช้บันทึกและถ่ายทอดรากฐานทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของพวกเขา สภาหัตถกรรมโลกก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับงานหัตถกรรมและกำหนดให้วันที่ 10 มิถุนายน เป็นวันหัตถกรรมโลก สภาหัตถกรรมโลกอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การยูเนสโก ซึ่งประเทศต่าง ๆ ส่งไฟล์ชิ้นงานและหัตถกรรมไปยังสภานี้เพื่อทำการขึ้นทะเบียนเป็นชิ้นงานมรดกโลกต่อไป จากการกำหนดวันหัตถกรรมโลกทำให้อิหร่านเล็งเห็นความสำคัญกับอุตสาหกรรมประเภทนี้มากยิ่งขึ้น ตามสถิติอิหร่านคือประเทศลำดับ 3 ที่เป็นผู้ผลิตงานหัตถกรรมของโลก ด้วยเหตุนี้จึงขอนำเสนองานหัตถกรรมของอิหร่านในเวทีระดับโลกดังนี้ :  

งานหัตถกรรมเป็นศิลปะที่เน้นทักษะซึ่งภาษาสากลใช้คำว่า handicraft ในเชิงเศรษฐกิจงานหัตถกรรมมีบทบาทที่สำคัญ นั้นคือเน้นความพอเพียง และเป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจ เพราะมีปัจจัยในการผลิตที่ไม่ซับซ้อนและมีระยะเวลาในการฝึกอบรมสั้นและให้ประสิทธิภาพสูง ที่น่าสนใจคือนักเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันมองว่าเศรษฐกิจในอนาคตจะขึ้นอยู่กับสินค้าทางศิลปะและหัตถกรรม และเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนทางการค้าและการพาณิชย์ในอนาคตของโลกในงานหัตถกรรมและศิลปะดั้งเดิมจะขยายตัวมากยิ่งขึ้นด้วย   อิหร่านติดอันดับประเทศหัตถกรรมที่ขึ้นทะเบียนโลกด้วยกับ 11 เมืองและ 3 หมู่บ้าน 

- ฮิสฟาฮานเป็นเมืองแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของอิหร่านในรายการหัตถกรรมโลกพร้อมกับงานศิลปะกว่า 130 สาขา อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัตถกรรมหลายท่านของอิหร่านเกิดที่เมืองนี้ 

- มัชฮัดเป็นอีกเมืองหนึ่งหลังจากฮิสฟาฮานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนี้ในปี 2016 และงานศิลปะที่ทำด้วยหินประดับต่าง ๆ เป็นงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของมัชฮัด

- ชีราซ เมืองแห่งประวัติศาสตร์เมืองหนึ่งของอิหร่าน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองหัตถกรรมโลกเมื่อปี 2019 งานฝีมือที่หลากหลายของเมืองนี้เกิดขึ้นโดยศิลปินช่างฝีมือผู้ชำนาญ งานที่ถูกรู้จักมากที่สุดของเมืองนี้คือ งานประดับมุก งานแกะสลักไม้ และกีเวะฮ์บอฟี (รองเท้าทอมือ)

- มะลอญีร เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพร้อมกับเมืองชีราซ โดยมีงานหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อคือ งานผีมือทำโซฟา และการแกะสลักไม้ในแบบต่าง ๆ 

- ตับรีซ คือเมืองที่โลกรู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งกำเนิดของพรมอิหร่าน โดยพรมตับรีซเป็นหนึ่งในงานหัตถกรรมที่ประณีตและมีราคาแพงที่สุดในโลก

- ซันญอน เป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหัตถกรรมโลกเมื่อปี 2019 งานหัตถกรรมที่โดดเด่นที่สุดของเมืองนี้คือ การทำมีดแบบดั้งเดิม การทำศิลปะเครื่องเงินและโลหะ และเมืองอื่น ๆ ที่ได้ขึ้นทะเบียนดังกล่าว เช่น เมืองฮาเมดาน เมืองแห่งเครื่องปั้นดินเผาโลก , เมืองอาบอเดะในจังหวัดฟาร์ซ เมืองแห่งการแกะสลัก , เมืองยัซด์ เมืองแห่งการทอพรมซีลู (พรมชนิดหนึ่ง) , เมืองโกรดิซตาน เมืองแห่งการทอหมวกและรองเท้าท้องถิ่น และ เมืองเกรมอน เมืองแห่งการทอพรมกิลีม , หมู่บ้านโคโรชอตในจังหวัดโคราซานใต้ ถูกรู้จักในชื่อเมืองแห่งการทอผ้าตูบาฟี ศิลปะตูบาฟีหรือผ้าทอดั้งเดิมของเมืองนี้มีความเป็นมากว่า 300 ปี , หมู่บ้านอื่น ๆ ของอิหร่านที่ได้ขึ้นทะเบียนหัตถกรรมโลก เช่น กอเส็ม-ออบอด จังหวัดมอซันดะรอน เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อให้การทอผ้าชาโด้ชับ , หมู่บ้านกัลโพรากอน จังหวัดซีซตาน เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อในการทำเซรามิค หมู่บ้านดังกล่าวมีพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาอิหร่านด้วย โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมการทำเครื่องปั้นดินเผาส่วนต่าง ๆ ได้จากที่นี้ โดยรวมแล้วอิหร่านเป็นประเทศหนึ่งที่มีมูลค่าในด้านผลงานหัตถกรรมพื้นเมืองของโลก โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของสาขาต่าง ๆ ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยสภาโลกที่ปฏิบัติงานอยู่ในอิหร่าน และในโพสต์ต่อไปจะนำเสนอถึง 7 สาขางานหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อและเป็นที่สนใจที่สุดของอิหร่านมาให้ทุกท่านได้รู้จักกัน.

:

:

:

: