ศูนย์วัฒนธรรมสถานทูตอิหร่าน
Islamic Azad University

Islamic Azad University

Islamic Azad University

Islamic Azad University by cultural bangkok on Scribd

Islamic Azad University

องค์กรวัฒนธรรมและการสื่อสารอิสลามเป็นหนึ่งในองค์กรของอิหร่านที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและแนวทางอิสลาม และก่อตั้งขึ้นในปี 2538[ดูเพิ่มเติม]

:

:

:

: